THVL | Solo cùng Bolero Mùa 5 – Tập 3[1]: Cô hàng xóm – Duy Khánh, Thanh Trà, Trường Dũng – Nhạc Vàng Tuyển ChọnSoloCùngBolero #THVL #DuyKhánh #CôHàngXóm Solo cùng Bolero năm 2018 là phiên bản kỷ niệm 5 năm hoàn toàn mới với bộ tứ giám khảo: Mạnh Quỳnh, …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply