NHẠC LÍNH TRƯỜNG VŨ 1975 ĐỂ ĐỜI – LK LÍNH XƯA MANG NHIỀU TÂM SỰ NHẤT NGHE LÀ KHÓC – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNHẠC LÍNH TRƯỜNG VŨ 1975 ĐỂ ĐỜI – LK LÍNH XƯA MANG NHIỀU TÂM SỰ NHẤT NGHE LÀ KHÓC. Trường Vũ, tên thật là Huỳnh Văn Ngoảnh, sinh ngày …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

25 Comments

 1. Xuân Lan Phan November 3, 2018 Reply
 2. Nhut Tran November 3, 2018 Reply
 3. Hien Kieu November 3, 2018 Reply
 4. Trần Công Hậu November 3, 2018 Reply
 5. sam lieng November 3, 2018 Reply
 6. đạt nguyễn tiến November 3, 2018 Reply
 7. Chinh Do November 3, 2018 Reply
 8. Thanh Sang Nguyen November 3, 2018 Reply
 9. Hoang Tran November 3, 2018 Reply
 10. Nga Nguyen November 3, 2018 Reply
 11. Vy Phạm Tuấn November 3, 2018 Reply
 12. Thinh Nguyễn November 3, 2018 Reply
 13. Vy Phạm Tuấn November 3, 2018 Reply
 14. Vy Phạm Tuấn November 3, 2018 Reply
 15. Vy Phạm Tuấn November 3, 2018 Reply
 16. Vy Phạm Tuấn November 3, 2018 Reply
 17. Vy Phạm Tuấn November 3, 2018 Reply
 18. Vy Phạm Tuấn November 3, 2018 Reply
 19. Vy Phạm Tuấn November 3, 2018 Reply
 20. Vy Phạm Tuấn November 3, 2018 Reply
 21. Hùng Nguyễn November 3, 2018 Reply
 22. tuyen nguyen November 3, 2018 Reply
 23. Le Khach November 3, 2018 Reply
 24. Cuong Hoang November 3, 2018 Reply
 25. Phương Loan November 3, 2018 Reply

Leave a Reply