Người yêu ơi – Duy Khánh ZhouZhou (cover) – Nhạc Vàng Tuyển Chọnvideo đầu tiên và cuối cùng của năm 2014.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply