Đan Nguyên với 2 bài hát “Việt Nam Tôi Đâu” và “Anh Là Ai” tác giả Việt Khang – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐan Nguyên với 2 bài hát “Việt Nam Tôi Đâu” và “Anh Là Ai” do Thiền Viện Minh Đăng Quang Charlotte, North Carolina tổ chức gây Quỹ.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

17 Comments

 1. VIỆT NAM IN MY HEART November 2, 2018 Reply
 2. Cói Alang November 2, 2018 Reply
 3. HUNG CUONG November 2, 2018 Reply
 4. thitam Le November 2, 2018 Reply
 5. Thị Tơ Nguyễn November 2, 2018 Reply
 6. Van Phan Thi Thuy November 2, 2018 Reply
 7. Nguyễn Nhật November 2, 2018 Reply
 8. Khang Minh November 2, 2018 Reply
 9. somsack hansom November 2, 2018 Reply
 10. cường nguyen November 2, 2018 Reply
 11. Kh Hi November 2, 2018 Reply
 12. Kiu Kiu November 2, 2018 Reply
 13. Bà Yêu Kún November 2, 2018 Reply
 14. Thi bich lien Nguyen November 2, 2018 Reply
 15. Nhan Le November 2, 2018 Reply
 16. Van Tuong November 2, 2018 Reply

Leave a Reply