Biển Tình – Chế Linh & Thanh Tuyền – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhạc Phẩm: Biển Tình Sáng Tác: Lam Phương Trình Bày: Chế Linh & Thanh Tuyền.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. the nghiep Tran November 2, 2018 Reply

Leave a Reply