QUÁN NỮA KHUYA [Hữu Phước – Hương Lan – Tuấn Vũ ] – Nhạc Vàng Tuyển ChọnQuán Nữa Khuya (Nhạc) Quán nửa khuya đèn mờ theo hơi khói, trút tâm tư vào đêm vắng canh dài. Quãng đời tôi tàu đêm vắng không người, vẫn lặng trôi….

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

11 Comments

  1. Canh Nguyen November 1, 2018 Reply
  2. Tâm Nguyễn Quang November 1, 2018 Reply
  3. Thích thì kích November 1, 2018 Reply
  4. Thi Pham November 1, 2018 Reply
  5. Khe Huynh November 1, 2018 Reply
  6. Jazhuzhj Razjadkyz November 1, 2018 Reply
  7. viet tran November 1, 2018 Reply
  8. nguyen donald November 1, 2018 Reply
  9. dongho nguyen November 1, 2018 Reply
  10. Hùng Phạm Viết November 1, 2018 Reply

Leave a Reply