Mùa đông Của Anh – Lệ Quyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnPhoto : Nicolas Pham Ngày nào em yêu ơi.. em đã quên trong cay đắng tuyệt vời Ngày nào anh yêu em .. anh đã quên với trời hạnh phúc mới Anh ơi đông lại …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

8 Comments

  1. Nhi Nguyen November 1, 2018 Reply
  2. Bao Nguyen November 1, 2018 Reply
  3. Hung NB November 1, 2018 Reply
  4. Hai Yen Luu November 1, 2018 Reply
  5. Hai Yen Luu November 1, 2018 Reply
  6. ánh giang November 1, 2018 Reply
  7. Xuan Cong November 1, 2018 Reply
  8. Bảo Trân November 1, 2018 Reply

Leave a Reply