Karaoke Online 2018: Nguyễn Chế Linh – Hà Nội – MS: 161 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCuộc thi hát Karaoke Việt Nam online đã chính thức bắt đầu. Bất cứ ai muốn hát, muốn livetream bài hát do chính mình thể hiện trên facebook cá nhân đều…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply