Bài giảng hay và ý nghĩa của Linh mục Giuse Lê Quang Uy 2018 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBài giảng của LM Giuse Lê Quang Uy DCCT: người nghe ai cũng thích, đem lại một suy nội tâm… Xin phép lấy nguồn: Đinh Thắng Kênh sưu tầm nguồn video.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. thuận huỳnh November 1, 2018 Reply
  2. hien tran duc November 1, 2018 Reply

Leave a Reply