THVL | Hãy nghe tôi hát 2018 – Tập 3: Ca sĩ Mạnh Đình – Trailer – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHãy nghe tôi hát đã trở lại với mùa thứ 3 cùng các ca sĩ Mai Quốc Việt, Trần Vũ, Nguyễn Lê Bá Thắng, Võ Hạ Trâm, Như Trang, Cao Mỹ Kim. Những gương…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Tiến Trần October 31, 2018 Reply

Leave a Reply