LỆ QUYÊN HÁT NHẠC TRỊNH CÔNG SƠN – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLệ Quyên chuyển hướng sang nhạc Trịnh. Mọi người thấy sao? Thực hiện: VTV9 ( Trương Thủy, Hồng Việt)

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply