NHỚ MỘT NGƯÒI,Giao Linh,thu âm trước 1975 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNHỚ MỘT NGƯÒI, sáng tác: Mạnh Phát & Hoài Linh. thu âm : ca sĩ Giao Linh, băng nhạc Sơn Ca, Sài Gòn,VNCH .

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

14 Comments

 1. m. moretti October 30, 2018 Reply
 2. Dam Tran October 30, 2018 Reply
 3. Hồng Nguyễn Thị October 30, 2018 Reply
 4. thuy huy duy October 30, 2018 Reply
 5. Xuân Lan Phan October 30, 2018 Reply
 6. Như Quỳnh October 30, 2018 Reply
 7. Luc Hoang October 30, 2018 Reply
 8. Dan Dao October 30, 2018 Reply
 9. maymay thaibinh October 30, 2018 Reply
 10. Ba Manh Hoang October 30, 2018 Reply
 11. Thuy Mai Nguyen October 30, 2018 Reply
 12. Gia Trần October 30, 2018 Reply
 13. hoang tran October 30, 2018 Reply
 14. uy huyen October 30, 2018 Reply

Leave a Reply