Gió về miền xuôi – Đan Nguyên | Anh Việt Thu – Nhạc Vàng Tuyển ChọnGIÓ VỀ MIỀN XUÔI – ĐAN NGUYÊN Nhạc sỹ: Anh Việt Thu Gió về miền xuôi Anh đưa em cuối nẻo cuối đường Gió đầu non gió lọt đầu ghềnh (gió lộng…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

31 Comments

 1. Huynh Nguyên gc October 30, 2018 Reply
 2. Thu Ha Pham October 30, 2018 Reply
 3. duyen dang October 30, 2018 Reply
 4. CHUNGTUDON1986 October 30, 2018 Reply
 5. Lau Nguyen October 30, 2018 Reply
 6. Thu Nguyen Hoai October 30, 2018 Reply
 7. sai lam October 30, 2018 Reply
 8. NVM October 30, 2018 Reply
 9. Chi Nguyen October 30, 2018 Reply
 10. Thu Trang Vo October 30, 2018 Reply
 11. Tung Ho October 30, 2018 Reply
 12. Nguyen Cuong October 30, 2018 Reply
 13. Huynh Nguyên gc October 30, 2018 Reply
 14. Vy Vu October 30, 2018 Reply
 15. lan ngọc October 30, 2018 Reply
 16. Tuan Pham October 30, 2018 Reply
 17. Thu Ha Pham October 30, 2018 Reply
 18. Ly Nguyen October 30, 2018 Reply
 19. Bé Cưng Love October 30, 2018 Reply
 20. Dang Nhung October 30, 2018 Reply
 21. Benhi Tranthi October 30, 2018 Reply
 22. Nguyen Diep October 30, 2018 Reply
 23. ma nguyen October 30, 2018 Reply
 24. Tâm Phạm October 30, 2018 Reply
 25. kim Hong October 30, 2018 Reply
 26. Thu Ha Pham October 30, 2018 Reply
 27. Thu Ha Pham October 30, 2018 Reply
 28. trinh huynh October 30, 2018 Reply
 29. Sang Nguyen October 30, 2018 Reply
 30. Jimmy Do October 30, 2018 Reply

Leave a Reply