Mùa thu đông kinh – Tuấn Vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnVideoMùa thu đông kinh do Tuấn Vũ thể hiện cũng được thu âm trong Hai Dang 25 – Chuyến Tàu Hoàng Hôn do TT Hải Đăng thực hiện năm 1999.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply