Mạnh Đình (1) – Nhạc Vàng Tuyển Chọntrong buổi tiệc gây qũy cứu trợ Thương Phế Binh tại Sacramento ngày 7 tháng 11 năm 2008.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply