Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên song ca Chuyến tàu Hoàng Hôn tiễn Minh Thuận trong chặng cuối cuộc đời – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐàm Vĩnh Hưng nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa và anh đã chia sẻ cho mọi người biết bí quyết làm đẹp độc đáo của Minh Thuận khi vẽ đường mi dưới….

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

39 Comments

 1. Thong Nguyen October 29, 2018 Reply
 2. Tin Tran October 29, 2018 Reply
 3. Trọng Nguyễn October 29, 2018 Reply
 4. Khoa Nguyen October 29, 2018 Reply
 5. Long Ngô October 29, 2018 Reply
 6. Minh Thiện Đặng October 29, 2018 Reply
 7. Han Ngoc October 29, 2018 Reply
 8. Vạn Lý Độc Hành October 29, 2018 Reply
 9. Thanh Vo October 29, 2018 Reply
 10. CUHO CUHO October 29, 2018 Reply
 11. Chinh Nguyen October 29, 2018 Reply
 12. Nguyễn Bỉnh Khiêm October 29, 2018 Reply
 13. Khuy Bui October 29, 2018 Reply
 14. Razer189 00 October 29, 2018 Reply
 15. Thông Đỗ October 29, 2018 Reply
 16. Danh Huỳnh Trọng October 29, 2018 Reply
 17. Anh Hai October 29, 2018 Reply
 18. Anh Tu October 29, 2018 Reply
 19. Chinh Nguyen October 29, 2018 Reply
 20. Duy Mai October 29, 2018 Reply
 21. Văn Bảy Doãn October 29, 2018 Reply
 22. Dung Nguyen October 29, 2018 Reply
 23. luc huynh October 29, 2018 Reply
 24. Chu Du October 29, 2018 Reply
 25. duy dang October 29, 2018 Reply
 26. Hà Đường October 29, 2018 Reply
 27. Thieu Vihuu October 29, 2018 Reply
 28. Tri Quach October 29, 2018 Reply
 29. Tri Quach October 29, 2018 Reply
 30. Cà Mau Quê Tao October 29, 2018 Reply
 31. Thu Nguyen October 29, 2018 Reply
 32. Hải Phan October 29, 2018 Reply
 33. Khoa Anh October 29, 2018 Reply
 34. Quyên Galaxy October 29, 2018 Reply
 35. Tuyen Le October 29, 2018 Reply
 36. thien nguyen October 29, 2018 Reply

Leave a Reply