🇺🇸Cuộc sống Mỹ Washington: Đi ăn đồ Mỹ nhà hàng Denny | Quang Lê TV #110 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnQuang Lê TV #110: Đi ăn nhà hàng mỹ Denny ở tiểu bang Washington. 10:10 mình nói lý do vì sao mình ở cả Mỹ Canada và Việt Nam. ▻ Dịch Vụ xin Visa Du …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

25 Comments

 1. Quang Lê TV October 28, 2018 Reply
 2. Dũng Phạm October 28, 2018 Reply
 3. Vân Tuyết October 28, 2018 Reply
 4. Lam Thuy October 28, 2018 Reply
 5. Hoa Chung Mai October 28, 2018 Reply
 6. Huynh Tuan Anh October 28, 2018 Reply
 7. Huynh Tuan Anh October 28, 2018 Reply
 8. Nguyen Binh October 28, 2018 Reply
 9. sương nguyễn October 28, 2018 Reply
 10. Yến Hoàng October 28, 2018 Reply
 11. tungnq1414 anh October 28, 2018 Reply
 12. tungnq1414 anh October 28, 2018 Reply
 13. Minh Nghiem Nguyen October 28, 2018 Reply
 14. Cậy Trần Thị October 28, 2018 Reply
 15. Cậy Trần Thị October 28, 2018 Reply
 16. THU GIANG October 28, 2018 Reply
 17. Đô Minh Cương October 28, 2018 Reply
 18. 16 cleopatra October 28, 2018 Reply
 19. Quân Phạm Minh October 28, 2018 Reply
 20. Cuong bui October 28, 2018 Reply
 21. Duy Hà Nguyễn October 28, 2018 Reply
 22. Truc Thanh October 28, 2018 Reply
 23. phụng minh October 28, 2018 Reply
 24. Mi Út October 28, 2018 Reply
 25. vien quynh October 28, 2018 Reply

Leave a Reply