Thương nhớ ca nhạc sĩ tài danh miền Nam: Duy Khánh. – Nhạc Vàng Tuyển ChọnPhần 2 của bộ Video 2 phần để tưởng nhớ ca nhạc sĩ tài danh miền Nam: DUY KHÁNH. Gồm bài viết của Đỗ Văn Phúc do chính tác giả và cô Kiều Loan đọc,…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply