Lời đầu năm cho con – Duy Khánh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnDisclaimer: I don’t own the photos or the music. Lời đầu năm ba viết cho con Trện quê hương khói lửa rã mòn….. Ba vẫn miệt mài thân chinh chiến Nên biết rằng …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. Thai Nguyen October 27, 2018 Reply
  2. Hoalan Xeolan October 27, 2018 Reply
  3. Sắc Nguyễn Văn October 27, 2018 Reply
  4. Huynh Qui October 27, 2018 Reply
  5. VU QUOC QUOC October 27, 2018 Reply
  6. nguyen quangthinh October 27, 2018 Reply

Leave a Reply