MƯA RỪNG – Giao Linh – Nhạc Vàng Tuyển Chọnhttps://www.youtube.com/channel/UCx2MF1oXT1RjelaCRLOUFwg Sáng tác: HUỲNH ANH Ca sĩ: GIAO LINH Clip: TYV.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

5 Comments

  1. trinh dang October 26, 2018 Reply
  2. THỊNH NGUYỄN BỬU October 26, 2018 Reply
  3. Hằng Lâm October 26, 2018 Reply
  4. Trinh Dang October 26, 2018 Reply
  5. Như Ngọc Trần October 26, 2018 Reply

Leave a Reply