08. Người Nữ Đồng Đội (Song Ngọc) -Tuấn Vũ [TA83] – Nhạc Vàng Tuyển Chọn+ 7ackson + ALBUM: 10 TÌNH KHÚC SONG NGỌC Label: Thúy Anh 83 Release: 1993 Tôi kể anh nghe câu chuyện tâm tình của đời chinh nhân Duyên hành …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply