Y Phụng – “Một người đi” – Nhạc Vàng Tuyển Chọn



Y Phụng trong đêm văn nghệ, mừng lễ Vu Lan, tại chùa Pháp Vũ Aug. 24th, 2013.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

5 Comments

  1. Heo Nhỏ October 25, 2018 Reply
  2. Cu Nguyen October 25, 2018 Reply
  3. Cuong Levan October 25, 2018 Reply
  4. van tuyet phung thi October 25, 2018 Reply
  5. Chi Phuong Vo October 25, 2018 Reply

Leave a Reply