EM HIỀN NHƯ MA SOEUR QUỐC KHANH – Nhạc Vàng Tuyển ChọnEM HIỀN NHƯ MA SOEUR QUỐC KHANH (nhạc: Phạm Duy – thơ: Nguyễn Tất Nhiên) Ðưa em về dưới mưa Nói năng chi cũng thừa Như mưa đời phất phơ …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. thái điền nguyễn October 25, 2018 Reply
  2. Newmoon9999 October 25, 2018 Reply
  3. Luân Thành October 25, 2018 Reply
  4. Nguyen Le Phu October 25, 2018 Reply

Leave a Reply