Chế Linh Đặc Biệt – Mùa Thu Mưa Bay – Thu Âm Trước 1975 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChế Linh Đặc Biệt: Mùa Thu Lá Bay: 01-Buồn Nào Hơn 02-Mùa Thu Lá Bay 03-Tình Như Mây Khói 04-Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm 05-Cô Thắm Về Làng …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply