Cẩm Ly, Minh Vy giãy nảy khi Quang Lê biểu diễn vũ điệu Hello của Mr Đàm – Tuyệt Đỉnh Song Ca Tập 10 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTrấn Thành – Mỹ Linh rơi nước mắt: https://youtu.be/kzqpdUdVsLA?t=1935 ▻ Kinh hoàng CAMERA ghi lại cảnh NÉM BOM XĂNG: …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. Ngan Nguyen October 25, 2018 Reply
  2. huy Trần User October 25, 2018 Reply
  3. nghia Ta October 25, 2018 Reply
  4. Phan Anh October 25, 2018 Reply
  5. Văn Tiền Huỳnh October 25, 2018 Reply
  6. Hanh Cao October 25, 2018 Reply

Leave a Reply