Thử Thách Makeup Chỉ Với 500k – $20 Makeup Challenge [ Ty Lê ] – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHello xin chào các tình yêu của Ty , chủ đề video hôm nay của chúng ta sẽ là một Thử Thách Trang Điểm . Và trong thử thách này Ty chỉ có vỏn vẹn 500k để…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

47 Comments

 1. Ty Lê October 24, 2018 Reply
 2. Trầm Thanh October 24, 2018 Reply
 3. ngọc như October 24, 2018 Reply
 4. nhinhi channel October 24, 2018 Reply
 5. Khach Moi October 24, 2018 Reply
 6. Trương Tăng Trinh October 24, 2018 Reply
 7. Ayin House October 24, 2018 Reply
 8. Nhi Sơn October 24, 2018 Reply
 9. hải chí October 24, 2018 Reply
 10. Huyen La October 24, 2018 Reply
 11. Ánh Hồng October 24, 2018 Reply
 12. Hà Dương ngọc October 24, 2018 Reply
 13. Nguyệt Hà Kim October 24, 2018 Reply
 14. Hoa Tran October 24, 2018 Reply
 15. Meo Slimeyy October 24, 2018 Reply
 16. Thanh Huỳnh October 24, 2018 Reply
 17. Mai Ngân Trà October 24, 2018 Reply
 18. Nguyễn Trường October 24, 2018 Reply
 19. Thy Nguyen October 24, 2018 Reply
 20. nhi tranhoang October 24, 2018 Reply
 21. Trần Đức Tài October 24, 2018 Reply
 22. Mai Hương October 24, 2018 Reply
 23. Minh anh Phan October 24, 2018 Reply
 24. Naomi Fan October 24, 2018 Reply
 25. dao nguyen October 24, 2018 Reply
 26. Phương Trần October 24, 2018 Reply
 27. Huyền Trần October 24, 2018 Reply
 28. Tuyet Mai October 24, 2018 Reply
 29. El Thư October 24, 2018 Reply
 30. Phuong Anh Ha October 24, 2018 Reply
 31. haianh nguyen October 24, 2018 Reply
 32. Thủy Minh October 24, 2018 Reply
 33. nhóc mít ướt October 24, 2018 Reply
 34. Brooklyn Bảo October 24, 2018 Reply
 35. Thao Nhu October 24, 2018 Reply
 36. Kwon Soo Ah October 24, 2018 Reply
 37. Nhi Trần October 24, 2018 Reply
 38. Queen Slim October 24, 2018 Reply
 39. Chi Chan October 24, 2018 Reply
 40. Nhu Minh October 24, 2018 Reply
 41. Phương Nguyen Bao October 24, 2018 Reply
 42. Hoài jinyon October 24, 2018 Reply
 43. Nhi Hoàng October 24, 2018 Reply
 44. Vân Hà October 24, 2018 Reply
 45. Tran Trang October 24, 2018 Reply
 46. Linh linh Linh October 24, 2018 Reply
 47. Thanh Vi October 24, 2018 Reply

Leave a Reply