Nhật kí đời tôi – Tuấn Vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐược thể hiện trên sân khấu năm 1993.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply