Live Show Đan Nguyên | Thương Về Miền Trung | Phần 2 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMời các bạn lắng nghe live show Thương Về Miền Trung 1. Một Mai Giã Từ Vũ Khí – Đan Nguyên 2. Con Đường Mang Tên Em – Băng Tâm & Đan Nguyên 3.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

30 Comments

 1. nhan nguyen October 24, 2018 Reply
 2. nhan nguyen October 24, 2018 Reply
 3. nhan nguyen October 24, 2018 Reply
 4. nhan nguyen October 24, 2018 Reply
 5. nhan nguyen October 24, 2018 Reply
 6. Phùng Tuấn Đạt October 24, 2018 Reply
 7. Đan Kimm October 24, 2018 Reply
 8. Cẩm Lệ October 24, 2018 Reply
 9. Susan Summer October 24, 2018 Reply
 10. john mat October 24, 2018 Reply
 11. quang duy October 24, 2018 Reply
 12. Trần Vũ Hoàng October 24, 2018 Reply
 13. thanh tuan October 24, 2018 Reply
 14. Trung Bui October 24, 2018 Reply
 15. lanh8282 nguyen October 24, 2018 Reply
 16. Hằng Lý Thu October 24, 2018 Reply
 17. Lượng Hoang October 24, 2018 Reply
 18. studio virusdance October 24, 2018 Reply
 19. Nam Hoàng October 24, 2018 Reply
 20. Hoàng Lâm October 24, 2018 Reply
 21. Lam thi Hue October 24, 2018 Reply
 22. bolero đan_nguyên October 24, 2018 Reply
 23. Hải Nguyên October 24, 2018 Reply
 24. minhchau nguyen October 24, 2018 Reply
 25. thao duy phùng October 24, 2018 Reply
 26. tung tavantung October 24, 2018 Reply
 27. Newmoon9999 October 24, 2018 Reply
 28. Lam Trần October 24, 2018 Reply
 29. Lynda Do October 24, 2018 Reply
 30. Thanh Bui October 24, 2018 Reply

Leave a Reply