Đêm vũ trường – Quang Lê – Nhạc Vàng Tuyển ChọnThái Hòa GC chanel, nơi lưu trữ hồn quê nơi xứ người. Trích Liveshow Quang Lê in Việt Nam.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

17 Comments

 1. musique chorale October 24, 2018 Reply
 2. musique chorale October 24, 2018 Reply
 3. Khanh Duong October 24, 2018 Reply
 4. yosuga no sora October 24, 2018 Reply
 5. Duy Khanh Nguyen October 24, 2018 Reply
 6. Nhạc Tình October 24, 2018 Reply
 7. Tran Van Chinh October 24, 2018 Reply
 8. Anh Tan October 24, 2018 Reply
 9. Đông Hoàng Thị October 24, 2018 Reply
 10. Minh Sang MC October 24, 2018 Reply
 11. Ngocquynhk Le October 24, 2018 Reply
 12. ClubSmile Official October 24, 2018 Reply
 13. Thuý Lê Thị October 24, 2018 Reply
 14. hieu Tran October 24, 2018 Reply
 15. thanh ngan October 24, 2018 Reply
 16. Linh Lan Hoa October 24, 2018 Reply

Leave a Reply