Chế Linh và con đường âm nhạc – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCa sỹ Chế Linh tin rằng chính quyền Việt Nam sẽ chắc chắn xét lại quyết định cấm ca sỹ Thanh Tuyền về nước biểu diễn.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply