Quang Lê – Kẻ Ở Miền Xa (Trúc Phương) PBN 71 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnQuang Lê – Kẻ Ở Miền Xa (Trúc Phương) Paris By Night 71 – 20th Anniversary #thuynga #parisbynight #quangle ©2003 published by Thuy Nga under license …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

37 Comments

 1. Thuy Nga October 23, 2018 Reply
 2. Duong Huynh October 23, 2018 Reply
 3. tam minh tam October 23, 2018 Reply
 4. TRAN TU AN Tuan October 23, 2018 Reply
 5. TRAN TU AN Tuan October 23, 2018 Reply
 6. Tông Nguyễn October 23, 2018 Reply
 7. Hoàn Haha October 23, 2018 Reply
 8. Đinh Thuỳ October 23, 2018 Reply
 9. Minh Binh October 23, 2018 Reply
 10. Duc Hoang October 23, 2018 Reply
 11. Tu XD October 23, 2018 Reply
 12. Cherry Cherry October 23, 2018 Reply
 13. Nam Nguyen October 23, 2018 Reply
 14. Thien Nguyen Duc October 23, 2018 Reply
 15. Ngo hoai bac October 23, 2018 Reply
 16. VĂN LỰC TRẦN October 23, 2018 Reply
 17. Bình Võ October 23, 2018 Reply
 18. Khang Lê October 23, 2018 Reply
 19. Giang Lương October 23, 2018 Reply
 20. Nguyên Trần Văn October 23, 2018 Reply
 21. Cuong Nguyen October 23, 2018 Reply
 22. vo phuc October 23, 2018 Reply
 23. Nghệ Sĩ LiveStream October 23, 2018 Reply
 24. Tâm Nguyen October 23, 2018 Reply
 25. Thúc Đồng Nguyễn October 23, 2018 Reply
 26. Phúc Lê October 23, 2018 Reply
 27. Henry Thuan October 23, 2018 Reply
 28. Toan Cao October 23, 2018 Reply
 29. Nhan Pham October 23, 2018 Reply
 30. du van October 23, 2018 Reply
 31. Văn Kiệt Võ October 23, 2018 Reply
 32. The Joker October 23, 2018 Reply
 33. Lam Luong October 23, 2018 Reply
 34. Đại Trượng Phu October 23, 2018 Reply
 35. Hà Nguyễn Xuân October 23, 2018 Reply

Leave a Reply