Cánh Thư Mùa Hạ – Thế Sơn (live) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCÁNH THƯ MÙA HẠ Sáng tác: Phượng Vũ Hòa âm: Quốc Toản Trình bày: Thế Sơn Hỏi rằng mùa hạ năm nay, Phương ấy có còn nhiều mây bay ? Hoa nắng …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

7 Comments

  1. Phan Nguyen October 23, 2018 Reply
  2. Dịu Nguyễn October 23, 2018 Reply
  3. Victoria Nguyen October 23, 2018 Reply
  4. Thanh Pham October 23, 2018 Reply
  5. Dịu Nguyễn October 23, 2018 Reply
  6. Thi Tran October 23, 2018 Reply
  7. Conghoang Ho October 23, 2018 Reply

Leave a Reply