Triển lãm “8m2” của Nguyễn Thế Sơn ở Hà Nội (5) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTriển lãm sắp đặt ảnh : 8m2 Nghệ sỹ Nguyễn Thế Sơn đề cập tới cuộc sống và không gian sống của những người lao động di cư. Với sắp đặt…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply