Quốc Khanh, Hà Thanh Xuân song ca show Tết quá đỉnh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnQuốc KHanh, Hà Thanh Xuân show Tết Đinh Dậu 2017.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

3 Comments

  1. Thi Mau Nguyen October 22, 2018 Reply
  2. thu vang October 22, 2018 Reply
  3. Say Tinh October 22, 2018 Reply

Leave a Reply