Nhớ Người Yêu – Lệ Quyên – Đan Nguyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhớ Người Yêu – Lệ Quyên – Đan Nguyên. Tác giả: Hoàng Hoa – Thảo Trang. Australasia TV – MC Ngoc Lan Productions. QShow.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. Vinh alca October 17, 2018 Reply
  2. Tuệ Nguyễn October 17, 2018 Reply
  3. Anh Hoàng October 17, 2018 Reply
  4. Andy Pham October 17, 2018 Reply

Leave a Reply