Duy Khánh – Tuyển Chọn Nhạc Vàng Hay Nhất (Thu âm trước 1975 chất lượng cao) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTuyển chọn hơn 100 bài hát của ca sĩ Duy Khánh đã thu âm trước năm 1975 #duykhanh #thuamtruoc75.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. Tanya Kpa October 17, 2018 Reply
  2. van truong Huynh October 17, 2018 Reply
  3. Le Thomvn October 17, 2018 Reply
  4. Thanh Nam October 17, 2018 Reply
  5. Huu Duyen October 17, 2018 Reply
  6. Thạch Phan October 17, 2018 Reply

Leave a Reply