NHẠC BUỒN TÊ TÁI / CHẤP TAY LẠI NGƯỜI /Trường Vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTÌNH CA BOLERO BẤT HỦ chọn lọc những liên khúc NHẠC VÀNG TRỮ TÌNH,SẾN HẢI NGOẠI VÀ NHỮNG LIÊN KHÚC BOLERO ĐẶC SẮC NHẤT. Hy vọng sẽ …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply