Hận Ðồ Bàn – Múa Chàm – Beverly Bảo Ngọc – Thế Sơn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnGiải Nhì Ðon Vũ “Ðại Hội Thi Ðua Văn Nghệ Trẻ 2007” do Giải Khuyến Học Tổ Chức Tại Orange County,USA ngày 28-01-2007.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

16 Comments

 1. Le Nguyen October 16, 2018 Reply
 2. Nguyễn Hoài October 16, 2018 Reply
 3. Bi Trivita October 16, 2018 Reply
 4. langthangNA October 16, 2018 Reply
 5. tommy van Nguyen October 16, 2018 Reply
 6. Ngan Thanh October 16, 2018 Reply
 7. Ngan Thanh October 16, 2018 Reply
 8. msoviet409 October 16, 2018 Reply
 9. ITR Cloud October 16, 2018 Reply
 10. Binh H October 16, 2018 Reply
 11. trithienmenh October 16, 2018 Reply
 12. N Nguyen October 16, 2018 Reply
 13. Echya October 16, 2018 Reply
 14. trithienmenh October 16, 2018 Reply
 15. trithienmenh October 16, 2018 Reply
 16. daffordile October 16, 2018 Reply

Leave a Reply