Nhớ Người Thương Binh (Phạm Duy) – Duy Khánh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhớ Người Thương Binh (Phạm Duy) – Duy Khánh Video Làng Văn 9 – “Kỷ Niệm Xa Bay” (1989)

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply