Nắng Mùa Hạ – Phan Mạnh Quỳnh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNắng mùa hạ Phan Mạnh Quỳnh 1. Đã mấy năm nay tôi chưa về thăm trường lần nào, đã mấy năm nay, cây phượng hồng chắc giờ già nua, không biết lúc…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

27 Comments

 1. Hang Phan October 15, 2018 Reply
 2. Minh Trí October 15, 2018 Reply
 3. Đạt Triệu October 15, 2018 Reply
 4. Tỏ Thanh October 15, 2018 Reply
 5. Triệu Nguyễn October 15, 2018 Reply
 6. Bùi văn Hạnh October 15, 2018 Reply
 7. Thin K October 15, 2018 Reply
 8. Sỹ Phan Đức October 15, 2018 Reply
 9. Luong Ngo October 15, 2018 Reply
 10. Quân Nguyễn Trọng October 15, 2018 Reply
 11. Quân Key-TMP October 15, 2018 Reply
 12. Phuong Le October 15, 2018 Reply
 13. Nhuận Nguyễn October 15, 2018 Reply
 14. Huy Dao October 15, 2018 Reply
 15. kim cương October 15, 2018 Reply
 16. vanphuoc ho October 15, 2018 Reply
 17. video hay October 15, 2018 Reply
 18. kim cương October 15, 2018 Reply
 19. Không Quan Tâm October 15, 2018 Reply
 20. Tuấn Nguyễn October 15, 2018 Reply
 21. Núi BEAT October 15, 2018 Reply
 22. Bi troc October 15, 2018 Reply
 23. ngoctuan nguyen October 15, 2018 Reply
 24. Lê Tiến Dũng October 15, 2018 Reply
 25. Phạm Văn Quý October 15, 2018 Reply
 26. Giang Nguyễn October 15, 2018 Reply

Leave a Reply