Hà Thanh Xuân & Đoàn Phi – “Túp Lều Lý Tưởng” – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHà Thanh Xuân & Đoàn Phi trong đêm diễn Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 tại Giáo Đoàn Công Giáo Tampa, Florida đêm thứ bầy 01/25/2014.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Tai Tran Ngoc October 15, 2018 Reply

Leave a Reply