Thế Sơn _ Speak softly, Love (Thú đau thương) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnSPEAK SOFTLY, LOVE (THÚ ĐAU THƯƠNG) live Singer: Thế Sơn . Piano: Trúc Sinh . Guitar: Lê Ngọc.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

5 Comments

  1. Dịu Nguyễn October 13, 2018 Reply
  2. Dịu Nguyễn October 13, 2018 Reply
  3. Dịu Nguyễn October 13, 2018 Reply
  4. patrick vu October 13, 2018 Reply
  5. Liễu Lê October 13, 2018 Reply

Leave a Reply