SẦU LẺ BÓNG – TUẤN VŨ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnSẦU LẺ BÓNG – TUẤN VŨ. Tuấn Vũ tên thật là Nguyễn Văn Tài, sinh ngày 16 tháng 12 năm 1959 tại huyện Đức Linh – Bình Thuận. Nguyên quán tại xã Đồng …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

3 Comments

  1. Hạt Chanh Lộn October 13, 2018 Reply
  2. Thanh Duyen Doan October 13, 2018 Reply
  3. Quang Nghĩa Phạm October 13, 2018 Reply

Leave a Reply