Nhạc xưa – Rừng lá thấp – Trường Vũ – Nhạc Vàng Tuyển Chọn“Bài hát nào dù hay đến mấy nhưng nghe hoài cũng chán, chỉ có boléro là nghe nữa, nghe mãi…”

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply