Kiếp nghèo – Thanh Tuyền trước 1975 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnSáng tác của Lam Phương và tiếng hát Thanh Tuyền tại Sài Gòn trước 1975. Băng nhạc Thanh Tuyền 1.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

22 Comments

 1. Manhho tronghô October 12, 2018 Reply
 2. Khoa Nguyễn October 12, 2018 Reply
 3. Dinh Phuc Truong October 12, 2018 Reply
 4. Anh Nguyen October 12, 2018 Reply
 5. purple montigny October 12, 2018 Reply
 6. duy vinh huynh October 12, 2018 Reply
 7. Đắc Toàn Trần October 12, 2018 Reply
 8. Le Thanh Tan October 12, 2018 Reply
 9. Huyen Le October 12, 2018 Reply
 10. Long le thuy mong October 12, 2018 Reply
 11. Van Giang Pham October 12, 2018 Reply
 12. May Ngan October 12, 2018 Reply
 13. lưu yến October 12, 2018 Reply
 14. pham son October 12, 2018 Reply
 15. HAI TRINH October 12, 2018 Reply
 16. HiPi Sun October 12, 2018 Reply
 17. Jacqueline Albouy October 12, 2018 Reply
 18. THUY NGO October 12, 2018 Reply
 19. Roselynn Nguyen October 12, 2018 Reply
 20. Xuan Tu Hoang October 12, 2018 Reply
 21. t pp October 12, 2018 Reply
 22. MrLonelyman1980 October 12, 2018 Reply

Leave a Reply