Đêm Kỷ Niệm – Ca Sĩ Giao Linh & Nguyễn Thanh ( Tiếng Hát Vì Người Nghèo ) – Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

5 Comments

  1. Vu Huong October 12, 2018 Reply
  2. Tu Nguyen October 12, 2018 Reply
  3. Thabh Vu October 12, 2018 Reply
  4. Thành Thành Tiến October 12, 2018 Reply
  5. Sunny Nguyễn October 12, 2018 Reply

Leave a Reply