Tuấn Hưng vui vẻ ra quán bar hát với Lệ Quyên sau khi khóc nức nở, công bố chuyện liveshow 20 năm bị – Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply