Tình Em Biển Rộng Sông Dài, Quang Lê Hát Live – Nhạc Vàng Tuyển ChọnXem mv phận mồ côi của phi nhung tạ đây https://youtu.be/Km-9O_SBDLs.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. Q A October 11, 2018 Reply
  2. Nhan Pham October 11, 2018 Reply

Leave a Reply