Diễm Liên, Nguyễn Hồng Nhung & Quốc Khanh Gửi Lời Xin Lỗi – Nhạc Vàng Tuyển Chọn3 Ca Sĩ: Diễm Liên, Nguyễn Hồng Nhung và Quốc Khanh gửi lời xin lỗi của mỗi người đến khán thính giả tại Montreal, Canada vì 1 số trục trặc nên không…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

10 Comments

  1. Gyu Ghk October 11, 2018 Reply
  2. Phuong Nguyen Thi October 11, 2018 Reply
  3. Malentina Rossi October 11, 2018 Reply
  4. Dung Nguyen October 11, 2018 Reply
  5. Dung Nguyen October 11, 2018 Reply
  6. Dung Nguyen October 11, 2018 Reply
  7. TongI Ly October 11, 2018 Reply
  8. tantude99 October 11, 2018 Reply
  9. Askh Hjksha October 11, 2018 Reply
  10. Quang Khanh Lam October 11, 2018 Reply

Leave a Reply