Dâng Mẹ – Hà Thanh Xuân – Nhạc Vàng Tuyển ChọnDâng Mẹ – Hà Thanh Xuân Đk: Lạy mẹ Ma-ri-a.Mẹ Thiên Chúa,Mẹ đồng trinh. Đoàn con chung tiếng hát,chung tấm lòng,dâng đời sống. Lạy Mẹ Ma-ri-a mẹ …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

8 Comments

  1. ZKHANGFTZ [URB] [VBS] October 10, 2018 Reply
  2. Stephanie Pham October 10, 2018 Reply
  3. Lap Nguyen October 10, 2018 Reply
  4. Anh Thu Shop Channel October 10, 2018 Reply
  5. Cody Nguyen October 10, 2018 Reply
  6. Bình Bùi October 10, 2018 Reply
  7. Chi Doan October 10, 2018 Reply

Leave a Reply